ബിടിഎസ് കൊറിയൻ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ടി-ഷർട്ട്

** മറ്റ് സ്റ്റോറുകളിൽ കണ്ടെത്തരുത് **

  • ബിടിഎസ് കൊറിയൻ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ടി-ഷർട്ട്, സ്റ്റൈലിഷ്, കംഫർട്ടബിൾ.
  • തടസ്സമില്ലാത്ത ഇരട്ട തുന്നിച്ചേർത്ത 2cm നെക്ക്ബാൻഡ് - ആകാരം നിലനിർത്തും.
  • സുഖത്തിനും സ്റ്റൈലിനും കഴുത്തും തോളും ടാപ്പുചെയ്തു.
  • സ്ലീവ്, അടിഭാഗം എന്നിവ ശക്തിക്കും ഈടുതലിനുമായി ഇരട്ട തുന്നിക്കെട്ടുന്നു.
  • ഭംഗിയുള്ള ഫിനിഷിംഗിനായി ക്വാർട്ടർ തിരിഞ്ഞു.
  • സൗജന്യമായി ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഷിപ്പിംഗ്!

ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക!

ഇത് Google Play- ൽ നേടുക

ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ